One Pump Court Turkish Ankara ECAA Team

3 Mar 2021

In light of the ECAA route for Turkish businesspeople coming to a close for first time applicants on 31 December 2020 and the highly specialised nature of these applications, One Pump Court has formed an expert team to respond to the large number of applications requiring grounds for administrative review and onward judicial review where necessary.  Members of the One Pump Court ECAA team have been at the forefront of the major strategic challenges in this area over the last few years and therefore bring a vast amount of knowledge and experience to these cases.

To instruct a member of the ECAA Team please contact Ian Burrow, Mycal Thomas or James Rourke.

Members of the Ankara ECAA Team:

 • Benjamin Bundock
 • Emma Daykin
 • Justine Fisher
 • Rachel Francis
 • Eleri Griffiths
 • Matthew Moriarty
 • Angelina Nicolaou
 • Asma Nizami
 • Ahmed Osman
 • Catherine Philps
 • Harriet Short
 • Priya Solanki
 • Emma Stuart-King

“Türk İş İnsanları için ECAA Rotası” olarak bilinen ve Ankara Anlaşması altında verilen vize türünün ilk kez başvuranlar için 31 Aralık 2020 tarihinde kapanması ve bu başvuruların son derece uzmanlaşmış niteliği ışığında, One Pump Court barristers odaları, gerektiğinde, idari inceleme ve ileriye dönük adli inceleme gerekçesi gerektiren çok sayıda başvuruya cevap vermek üzere uzman bir ekip oluşturmuştur. One Pump Court ECAA ekibinin üyeleri, son birkaç yıldır bu alandaki önemli stratejik hukuk mücadelelerinin ön saflarında yer almışlardır ve bu nedenle bu davalara büyük miktarda bilgi ve deneyimleriyle katkı sunabilecek niteliktedirler.

Ankara ECAA Ekibi’nin bir üyesine talimat vermek için lütfen contact Ian Burrow, Mycal Thomas veya James Rourke.

Ankara ECAA Ekibi üyeleri:

 • Benjamin Bundock
 • Emma Daykin
 • Justine Fisher
 • Rachel Francis
 • Eleri Griffiths
 • Matthew Moriarty
 • Angelina Nicolaou
 • Asma Nizami
 • Ahmed Osman
 • Catherine Philps
 • Harriet Short
 • Priya Solanki
 • Emma Stuart-King
Back to News